Yahya Kemal Özelinde Türk Şiiri - TeknoYouth

Tarih

22.04.2021 11:06:00

Yahya Kemal Özelinde Türk Şiiri

Türk şiirinin en mühim isimlerinden biri hiç şüphesiz Yahya Kemal Beyatlı’dır. Milli hislerimizin tercümanı olmuş bu mümtaz şahsiyet, Türk edebi hayatına unutulmayacak eserler bırakmıştır. Bir milletin his dünyasının anlaşılmasında, şiir önemli bir analiz yöntemidir diyebiliriz. Yahya Kemal’de bize ait olan hisleri, o güçlü kalemiyle satırlara dökmüş ve nesillerimizin berrak dimağlarına hediye etmiştir. Bu yazımda, Yahya Kemal’in bazı şiirlerini sizlerle paylaşmak istedim, böylelikle Türk şiirinin özelliklerini, Yahya Kemal özelinde bir nebze de olsa anlamış oluruz diye ümit ediyorum. 

 

-MOHAÇ TÜRKÜSÜ-                                                                                               

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;  

Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.  

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,  

Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!  

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;  

Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.  

Gül yüzlü bir afetti ki her bûsesi lâle;  

Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle  

Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;  

En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!  

Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;  

Allaha giden yolda meleklerle karıştık.  

Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;  

Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!  

Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;  

Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber.  

Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;  

Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.  

 

 

-AKINCILAR-

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;  

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!  

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! 

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...  

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. 

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.  

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla  

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...  

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de  

Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!  

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;  

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! 

 

 

-O Rüzgar-

Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan! 

Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan 

Birleşip böyle diyorlardı derin bir sesle,  

Yeri fethetmek için gelmiş o Fatih nesle. 

Böyle bir dersi alan ruha vatan dar görünür; 

Daima başka sefer, başka ufuklar görünür. 

O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile;  

Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile;  

Bilmemiş var mı geniş yeryüzünün serhaddi,  

Yıkmış ufkunda durup karşı koyan her seddi,  

Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına  

Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler


Okuyucu Yorumları


Yorum Yap